Угода Користувача

Ця Угода користувача (далі по тексту – «Угода») адресована будь-якій і кожній дієздатній фізичній особі, що бажає стати учасником Спортивного проєкту «Kind Challenge», яка має відповідні волю і намір укласти договір на викладених далі умовах.

У випадку акцептування (прийняття) відповідним Учасником Угоди, вважається, що Учасник зрозумів її положення, цілком та безумовно погоджується з усіма умовами нижчевикладеної Угоди, в повному обсязі і безумовно приймає її на наступних умовах:

1. Терміни, що використовуються в Угоді:

1.1.Сайт – Офіційний Інтернет-ресурс спортивного проекту «Kind Challenge», що розташований за адресою https://kindchallenge.net .

1.2.Організатор – організатором спортивного проекту «Kind Challenge» виступає ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Гриньова Тетяна Валеріївна (Ідентифікаційний номер 3091200222, Виписка від 06.09.2012р. №20720000000025939).

1.3.Учасник – будь-яка фізична особа з повною цивільною дієздатністю відповідно до вимог чинного законодавства України, не молодша 18 років, незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, з наявною адекватністю, сумлінністю та готова самостійно нести повну відповідальність за свій психічний і фізичний стан в ході участі в спортивному проекті «Kind Challenge»і після закінчення такої участі. Відсутність такої готовності є безумовною і непереборною перешкодою для участі в спортивному проекті «Kind Challenge», про що всі бажаючі взяти участь у спортивному проекті «Kind Challenge» попереджається цим застереженням. Здійснюючи Акцепт Договору Учасник підтверджує та гарантує Організатору, що він відповідає вимогам визначеним цим Договором.

1.4.Благодійні фонди – благодійні організації-партнери спортивного проекту «Kind Challenge», яким учасники переводять кошти (благодійні внески) під час участі у спортивного проекту «Kind Challenge».

2. Реєстрація та стартові (реєстраційні) внески

2.1.Реєстрація на спортивний проєкт «Kind Challenge» можлива в режимі on-line на сайті організатора.

2.2.Реєстрація на спортивний проєкт «Kind Challenge» здійснюється шляхом заповнення відповідної заявки в режимі on-line на сайті організатора та оплати стартового внеску.

2.3.Реєстрація на проект вважається здійсненою після зарахування всієї суми стартового внеску, сплаченого учасником, на рахунок організатора.

2.4.Стартовий внесок визначається організатором і має різні вартості. Розмір стартового внеску залежить від періоду реєстрації та оплати.

2.5.Оплата стартового внеску учасниками здійснюється електронним платежем на сайті організатора.

2.6.У вартість стартового внеску не включена комісія за переказ грошових коштів.

2.7.Стартовий (реєстраційний) внесок, сплачений учасником проекту, не підлягає поверненню ні за яких обставин, зокрема, але не тільки — якщо учасник не може взяти участь у проєкті.

2.8.Організатор має право встановлювати вартість стартового внеску на свій розсуд та змінювати його розмір у будь-який період.

2.9.Кожен зареєстрований учасник самостійно обирає кількість днів свого челленджу та зобов’язується пробігати добровільно обрану кількість кілометрів щоденно протягом обраної кількості днів, а також розуміє і дає згоду на те, що за кожен пропущений день з його рахунку буде автоматично списуватися добровільно обрана учасником сума.

3. Використання персональних даних

Кожен учасник спортивного проєкту «Kind Challenge» згоден на використання його особистих даних, фото-, відео- або аудіо матеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами заходу без будь-якої компенсації з боку організатора проекту.

4. Відмова від участі

4.1.Будь-який учасник може відмовитися від участі в спортивному проєкті «Kind Challenge» у будь-який момент.

4.2.У разі відмови від участі гроші, які були сплачені за участь у проєкті, не повертаються.

5. Безпека та прийняття ризику

5.1.Усі зареєстровані учасники спортивного проєкту «KIND CHALLENGE» самостійно несуть відповідальність за власне життя та здоров’я та повністю знімають відповідальність з організаторів за свій фізичний стан до челленджу, за можливий збиток здоров'ю, отриманий під час нього, а також за стан здоров'я після челленджу.

5.2.Учасники зобов'язані дотримуватися Правил дорожнього руху України і особисто несуть відповідальність за власну безпеку під час бігу.

5.3.Кожен учасник самостійно долає всю дистанцію і несе повну відповідальність за ризик пов'язаний з участю у проєкті.

5.4.Учасник підтверджує, що стан свого здоров'я перевіряв регулярно, фізично здатний до участі в проєкті і не має жодних протипоказань.

5.5.Організатор не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження, будь-які збитки, які учасник поніс під час участі у проєкті.

ЗАЯВА-ВІДМОВА УЧАСНИКА ВІД ПРЕТЕНЗІЙ, ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОДАВАТИ СУДОВИЙ ПОЗОВ:

Я визнаю, усвідомлюю та погоджуюсь, що:

1.Після повного ознайомлення із Угодою, я свідомо і добровільно допускаю і приймаю дані ризики, як відомі, так і невідомі, а також беру на себе повну відповідальність і всі ризики за свою участь у даному проекті.

2.Я, від свого імені і від імені моїх спадкоємців, правонаступників, особистих представників та/або близьких родичів, надалі ВІДМОВЛЯЮСЯ, ЗВІЛЬНЯЮ і ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ НЕ ПОДАВАТИ ПОЗОВІВ ПРОТИ організатора спортивного проєкту «Kind Challenge» стосовно будь-яких травм, каліцтв, смерті та/або збитку або пошкодження, нанесених мною людині або власності у зв'язку з участю в даному проекті.

3.Я засвідчую і підтверджую, що, я старше 18 років, не маю жодних захворювань, травм і вад, які могли б перешкоджати безпечній участі у проекті, і що я фізично здоровий(-а) і достатньо підготовлений(-а) для участі у всіх діяльностях, пов'язаних із проектом. Моя участь є цілком добровільною.

Я ОЗНАЙОМИВСЯ(-ЛАСЯ) ІЗ ДАНОЮ УГОДОЮ, В ПОВНІЙ МІРІ РОЗУМІЮ ЇЇ УМОВИ І ПІДПИСУЮ ДАНУ УГОДУ ДОБРОВІЛЬНО І БЕЗ ПРИМУСУ.